Vsmart Extensions

 

Aktualny comiesięczny numer Serwisu Informacyjnego FZZPOZiPS

w wersji do pobrania jest dostępny na stronie głównej Federacji

www.fzzpozips.com.pl

Władze

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową zrzeszającą zakładowe, międzyzakładowe oraz o zasięgu terytorialnym organizacje związkowe pracowników ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz pomocy społecznej. Jej celami są:

 • dążenie do zapewnienia godnych warunków pracy i życia pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

 • ochrona praw i wolności związkowych,

 • reprezentowanie praw i interesów zbiorowych pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Zadaniami Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej są w szczególności:

 • obrona interesów zawodowych i materialnych pracowników i ich rodzin,

 • obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przepisów resortowych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

 • prezentowanie stanowiska Federacji wobec organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej w sprawach ważnych dla pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

 • działanie na rzecz kształtowania polityki zdrowotnej państwa zgodnej z interesami ogólnospołecznymi oraz pracowników ochrony zdrowia,

 • oddziaływanie na politykę społeczną i gospodarczą państwa,utrwalanie demokratycznych praw i stosunków społecznych oraz swobód obywatelskich i związkowych.

 

 

Skład Prezydium MRWFZZPOZiPS IX Kadencji:

 1. Grażyna Przeźmińska - przewodnicząca

 2. Wiesław Holik - v-ce przewodniczący, członek Prezydium Rady Krajowej

 3. Wiesław Rosa - v-ce przewodniczący

 4. Grażyna Baliś - sekretarz

 5. Irena Mikołajek - z-ca członka Rady Krajowej

 6. Irena Zborowska

 7. Grzegorz Olszówka

 8. Izabela Witmajer - pełnomocnik Rady Branżowej pracowników Inspekcji Sanitarnej

 9. Kamila Boczoń - pełnomocnik Rady Branżowej PSK, UM i JB-R

 10. Maria Łośko - pełnomocnik Rady Branżowej Pomocy Społecznej

 11. Roman Karp - Wojewódzki Koordynator SIP

 

 

Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza Małopolskiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZiPS w Krakowie w dniu 22.04.2016r. zatwierdziła i wybrała kandydatów zgłoszonych w formie uchwał przez organizacje członkowskie, na członka i zastępcę członka Małopolskiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZiPS
IX kadencji


Lp.

Nazwa organizacji

członek RW

z-ca członka RW

1.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Krak.Szpi.Neuro.Psych. im. J. Babińskiego

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków

Zgłoszona na czł. RW Zborowska Irena została wybrana członkiem Prezydium RW

Zgłoszona na z-cę czł RW Krzywoń Izabela została wybrana członkiem WKR

2.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

ul. Łazarza 14

31-530 Kraków

Sysło Marcin

Kramarz Paweł

3.

Niezależny Samorządny  Związek Zawodowy Pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

Wanic Iwona

Tomal Anna

4.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Hetman Marta

Rosół Maria

5.

Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

ul. Prądnicka 76

31-202 Kraków

 

Ciepiela Joanna

Król Marek

6.

Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Medicum

i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych

ul. Mikołaja Kopernika 19

31-501  Kraków

Pluta Kacper

-

7.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia

Oś. Na Skarpie 66

31-913  Kraków

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

8.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Krakowska 55

31-066 Kraków

Pleń-Krzaczyńska Elżbieta

-

9.

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia PAŃSTWOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH

ul. Helclów 2

31-148 Kraków

Zgłoszona na czł.RW

Łośko Maria została wybrana Pełnomocnikiem Branżowym i tym samym stała się członkiem Prezydium RW

-

10.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

ul. Zygmunta Augusta 1

31-504 Kraków

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

11.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni

ul. Krakowska 31

32-700 Bochnia

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

12.

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia przy SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68

32-800 Brzesko

Strojny Dorota

-

13.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie

ul. Mjr Grzybowskiego7

32-500 Chrzanów

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

14.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia

ul. Topolowa 16

32-500 Chrzanów

Sroka Marek

Mazgaj Monika

15.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia ZOZ

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dziedzic Barbara

Chmura Dariusz

16.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia

w Gorlicach przy Szpitalu Specjalistycznym  im. Henryka Klimontowicza

ul. Węgierska 21

38-300 Gorlice

Pastuszak Agnieszka

-

17.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia

ul. Kraszewskiego 142

33-380 Krynica – Zdrój

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

18.

NSZZ  Pracowników Ochrony Zdrowia przy Specjalistycznym Szpitalu im. Śniadeckiego

w Nowym Sączu

ul. Młyńska 5

33-300 Nowy Sącz

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

19.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy SP ZOZ

w Nowym Targu

ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ

Maciaszek Maria

Kalata-Molenicz Anna

20.

Niezależny Samorządny  Związek Zawodowy Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu Al. 1000lecia13A

32-300 Olkusz

 

Bączek Ewelina

Kamionka Katarzyna

21.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu

Al. 1000lecia 13

32-300 Olkusz

Górnicka-Kłapcińska Ewa

Krzywicki Marek

22.

Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu w Myślenicach

ul. Szpitalna 2

34-400 Myślenice

Ożóg Ryszard

-

23.

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia przy Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie

ul. Lwowska 178a

33-100 Tarnów

Gibes Grzegorz

Zgłoszony na z-cę czł.RW Olszówka Grzegorz został wybrany członkiem Prezydium RW

24.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Mościckim Centrum Medycznym

ul. Kwiatkowskiego 15

33-101 Tarnów

Gniadek Małgorzata

-

25.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy ZZOZ w Wadowicach

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Mikołajczyk Renata

Ziętek Beata

26.

Związek Zawodowy Pracowników Domu  Pomocy Społecznej w Zbyszycach.

Zbyszyce 12

33-318 Gródek n.Dunajcem

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

27.

Międzyzakładowy NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej
ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa

Krzysztof Stach

 

 

Zgodnie z podjętą  przez Konferencję uchwałą z organizacji, które nie zgłosiły i nie podały kandydatów na członka Rady Wojewódzkiej, będą zapraszani na Posiedzenia Rady Wojewódzkiej w formie Przedstawicieli, aktualni Przewodniczący tych organizacji.

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Niedośpiał - Przewodnicząca


Izabela Krzywoń - Członek

Michał Likus - Członek


 
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

KONTAKT

ul. Prądnicka 76
31-202, Kraków

Przewodnicząca:
służbowy tel. kom. 797-912-387,

V-ce Przewodniczący:
służbowy tel. kom. 500-257-731

tel. (12) 254-95-85

e-mail: rwfzzpozips.krakow@wp.pl