Vsmart Extensions

 

Aktualny comiesięczny numer Serwisu Informacyjnego FZZPOZiPS

w wersji do pobrania jest dostępny na stronie głównej Federacji

www.fzzpozips.com.pl

News
14 IX 2012 protest w obronie placówek szpitalnych i pacjentów

14 IX 2012 protest w obronie placówek szpitalnych i pacjentów

 

 

 

 

 

 

Organizacje związkowe z małopolski zrzeszone w

Federacji Związków Zawodowych Pracowników

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej


1. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Krakowskim Szpitalu Neuro. Psych. im. J. Babińskiego 30- 393 Kraków, ul. Babińskiego 29,

2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego 31-530 Kraków, ul. Łazarza 14

3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11

4. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 31- 202 Kraków, ul. Prądnicka 80

5. Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76

6. Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 19

7. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia 31-913 Kraków, Oś. Na Skarpie 66

8. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 31-066 Kraków, ul. Krakowska 55

9. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia PAŃSTWOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH| 31-148 Kraków, ul. Helclów 2

10. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy 31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1

11. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy SP ZOZ "Szpital Powiatowy" w Bochni 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31

12. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia przy SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku 32-800 Brzesko, ul.Kościuszki 68

13. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów, ul. Mjr.Grzybowskiego 7

14. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16

15. Międzyzakładowy Związek Zwodowy Pracowników Służby Zdrowia ZOZ 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1

16. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Gorlicach przy Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21

17. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142

18. NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia przy Specjalistycznym Szpitalu im. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5

19. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy SP ZOZ w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, ul Szpitalna 14

20. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu 32-300 Olkusz, Al. 1000 lecia 13 A

21. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu 32-300 Olkusz, Al. 1000 lecia 13

22. Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu w Myślenicach 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2

23. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia przy Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a


24. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Mościckim Centrum Medycznym 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15

25. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy ZZOZ w Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5

26. Związek Zawodowy Pracowników DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Zbyszycach 33-318 Gródek n.Dunajcem, Zbyszyce 12

27. Międzyzakładowy NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej, 34-600 Limanowa ul. Piłsudskiego 61
 
Władze

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową zrzeszającą zakładowe, międzyzakładowe oraz o zasięgu terytorialnym organizacje związkowe pracowników ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz pomocy społecznej. Jej celami są:

 • dążenie do zapewnienia godnych warunków pracy i życia pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

 • ochrona praw i wolności związkowych,

 • reprezentowanie praw i interesów zbiorowych pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Zadaniami Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej są w szczególności:

 • obrona interesów zawodowych i materialnych pracowników i ich rodzin,

 • obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przepisów resortowych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

 • prezentowanie stanowiska Federacji wobec organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej w sprawach ważnych dla pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

 • działanie na rzecz kształtowania polityki zdrowotnej państwa zgodnej z interesami ogólnospołecznymi oraz pracowników ochrony zdrowia,

 • oddziaływanie na politykę społeczną i gospodarczą państwa,utrwalanie demokratycznych praw i stosunków społecznych oraz swobód obywatelskich i związkowych.

 

 

Skład Prezydium MRWFZZPOZiPS IX Kadencji:

 1. Grażyna Przeźmińska - przewodnicząca

 2. Wiesław Holik - v-ce przewodniczący, członek Prezydium Rady Krajowej

 3. Wiesław Rosa - v-ce przewodniczący

 4. Grażyna Baliś - sekretarz

 5. Irena Mikołajek - z-ca członka Rady Krajowej

 6. Irena Zborowska

 7. Grzegorz Olszówka

 8. Izabela Witmajer - pełnomocnik Rady Branżowej pracowników Inspekcji Sanitarnej

 9. Kamila Boczoń - pełnomocnik Rady Branżowej PSK, UM i JB-R

 10. Maria Łośko - pełnomocnik Rady Branżowej Pomocy Społecznej

 11. Roman Karp - Wojewódzki Koordynator SIP

 

 

Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza Małopolskiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZiPS w Krakowie w dniu 22.04.2016r. zatwierdziła i wybrała kandydatów zgłoszonych w formie uchwał przez organizacje członkowskie, na członka i zastępcę członka Małopolskiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZiPS
IX kadencji


Lp.

Nazwa organizacji

członek RW

z-ca członka RW

1.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Krak.Szpi.Neuro.Psych. im. J. Babińskiego

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków

Zgłoszona na czł. RW Zborowska Irena została wybrana członkiem Prezydium RW

Zgłoszona na z-cę czł RW Krzywoń Izabela została wybrana członkiem WKR

2.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

ul. Łazarza 14

31-530 Kraków

Sysło Marcin

Kramarz Paweł

3.

Niezależny Samorządny  Związek Zawodowy Pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

Wanic Iwona

Tomal Anna

4.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Hetman Marta

Rosół Maria

5.

Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

ul. Prądnicka 76

31-202 Kraków

 

Ciepiela Joanna

Król Marek

6.

Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Medicum

i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych

ul. Mikołaja Kopernika 19

31-501  Kraków

Pluta Kacper

-

7.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia

Oś. Na Skarpie 66

31-913  Kraków

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

8.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Krakowska 55

31-066 Kraków

Pleń-Krzaczyńska Elżbieta

-

9.

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia PAŃSTWOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH

ul. Helclów 2

31-148 Kraków

Zgłoszona na czł.RW

Łośko Maria została wybrana Pełnomocnikiem Branżowym i tym samym stała się członkiem Prezydium RW

-

10.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

ul. Zygmunta Augusta 1

31-504 Kraków

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

11.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni

ul. Krakowska 31

32-700 Bochnia

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

12.

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia przy SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68

32-800 Brzesko

Strojny Dorota

-

13.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie

ul. Mjr Grzybowskiego7

32-500 Chrzanów

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

14.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia

ul. Topolowa 16

32-500 Chrzanów

Sroka Marek

Mazgaj Monika

15.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia ZOZ

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dziedzic Barbara

Chmura Dariusz

16.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia

w Gorlicach przy Szpitalu Specjalistycznym  im. Henryka Klimontowicza

ul. Węgierska 21

38-300 Gorlice

Pastuszak Agnieszka

-

17.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia

ul. Kraszewskiego 142

33-380 Krynica – Zdrój

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

18.

NSZZ  Pracowników Ochrony Zdrowia przy Specjalistycznym Szpitalu im. Śniadeckiego

w Nowym Sączu

ul. Młyńska 5

33-300 Nowy Sącz

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

19.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy SP ZOZ

w Nowym Targu

ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ

Maciaszek Maria

Kalata-Molenicz Anna

20.

Niezależny Samorządny  Związek Zawodowy Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu Al. 1000lecia13A

32-300 Olkusz

 

Bączek Ewelina

Kamionka Katarzyna

21.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu

Al. 1000lecia 13

32-300 Olkusz

Górnicka-Kłapcińska Ewa

Krzywicki Marek

22.

Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu w Myślenicach

ul. Szpitalna 2

34-400 Myślenice

Ożóg Ryszard

-

23.

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia przy Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie

ul. Lwowska 178a

33-100 Tarnów

Gibes Grzegorz

Zgłoszony na z-cę czł.RW Olszówka Grzegorz został wybrany członkiem Prezydium RW

24.

Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Mościckim Centrum Medycznym

ul. Kwiatkowskiego 15

33-101 Tarnów

Gniadek Małgorzata

-

25.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy ZZOZ w Wadowicach

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Mikołajczyk Renata

Ziętek Beata

26.

Związek Zawodowy Pracowników Domu  Pomocy Społecznej w Zbyszycach.

Zbyszyce 12

33-318 Gródek n.Dunajcem

brak czł. RW

Przedstawiciel w osobie aktualnego Przewodniczącego Zw.Zaw.

-

27.

Międzyzakładowy NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej
ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa

Krzysztof Stach

 

 

Zgodnie z podjętą  przez Konferencję uchwałą z organizacji, które nie zgłosiły i nie podały kandydatów na członka Rady Wojewódzkiej, będą zapraszani na Posiedzenia Rady Wojewódzkiej w formie Przedstawicieli, aktualni Przewodniczący tych organizacji.

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Niedośpiał - Przewodnicząca


Izabela Krzywoń - Członek

Michał Likus - Członek


 
Dokumenty

 

STATUT FZZPOZiPS

 

Regulamin Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

§ 1

1. Radę Wojewódzką tworzą:

· po jednym przedstawicielu organizacji członkowskich Federacji z województwa

· Prezydium Rady Wojewódzkiej.

2. Siedzibą Rady Wojewódzkiej jest miejscowość wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§  2

1. Organami Federacji ZZPOZiPS na szczeblu województwa są:

a) Wojewódzka Konferencja;

b) Wojewódzka Komisja Rewizyjna;

c) Rada Wojewódzka;

d) Prezydium Rady Wojewódzkiej.

2. Na szczeblu województwa najwyższą władzą jest Wojewódzka Konferencja Delegatów – przedstawicieli organizacji członkowskich z terenu województwa, wybieranych zgodnie z zasadami wyborów delegatów uchwalonych przez Radę Wojewódzką.

3. Kadencja organów wojewódzkich Federacji ZZPOZiPS jest zgodna z kadencją innych organów Federacji, a kampanię sprawozdawczo-wyborczą w organach wojewódzkich określa uchwała Rady Krajowej w tej sprawie.

4. Organy wojewódzkie Federacji ZZPOZiPS mają prawo do podejmowania uchwał wyłącznie w ramach statutowych kompetencji lub pełnomocnictw udzielonych przez Radę Krajową.

5. Uchwały organów wojewódzkich zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu zasady obecności, co najmniej 50% +1 członków tych organów, chyba że statut stanowi inaczej.

§  3.

1. Wojewódzka Konferencja Federacji ZZPOZiPS zwoływana jest co 4 lata. Termin i miejsce Konferencji ustala Rada Wojewódzka, zgodnie z uchwałą Rady

Krajowej w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w radach wojewódzkich i podaje do wiadomości członków Federacji na 2 miesiące przed terminem Konferencji.

2. W Wojewódzkiej Konferencji uczestniczą delegaci wybrani przez organizacje członkowskie zgodnie z zasadami wyboru uchwalonymi przez Radę Wojewódzką.

3. Delegaci na Wojewódzką Konferencję zachowują mandat delegata na okres kadencji, nie dłużej jednak niż do kolejnej konferencji wojewódzkiej.

4. Konferencja obraduje zgodnie z Regulaminem obrad zatwierdzonym przez delegatów, a jej obrady są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 50% + 1 ogólnej liczby delegatów.

5. Do kompetencji Wojewódzkiej Konferencji – zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Federacji ZZPOZiPS należy:

a. określenie składu liczbowego i zasad wyborów organów wojewódzkich

b. wybór Przewodniczącego i Prezydium Rady Wojewódzkiej;

c. wybór Przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

d. zatwierdzenie składu osobowego Rady Wojewódzkiej;

e. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Federacji, członka i zastępcy członka      Rady Krajowej zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Krajową;

f. zatwierdzenie Pełnomocników Rad Branżowych i Wojewódzkiego Koordynatora SiP;

g. ocena działalności merytorycznej i finansowej Rady Wojewódzkiej za okres    kadencji oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Wojewódzkiej na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

h. przygotowanie tez do programu działania Federacji na następną kadencję.

6. Na podstawie § 35 ust. 1b Statutu Federacji, Wojewódzka Konferencja może

określać wyższą niż 5% składkę członkowską na potrzeby Rady Wojewódzkiej na

okres kadencji.

§ 4.

1. Pracą Rady Wojewódzkiej między konferencjami kieruje Przewodniczący Rady Wojewódzkiej i Prezydium Rady Wojewódzkiej.

2. W skład Rady Wojewódzkiej wchodzą:

- Przewodniczący Rady Wojewódzkiej,

- Członek Rady Krajowej i zastępca członka Rady Krajowej

- Członkowie Prezydium Rady Wojewódzkiej,

- Przedstawiciele organizacji zakładowych po jednym z każdej organizacji

członkowskiej Członek RW  lub jego Zastępca

- Wojewódzki Koordynator SIP,

- Pełnomocnicy Rad Branżowych.

3. Posiedzenia Rady Wojewódzkiej:

a. odbywają się w miarę potrzeby ale nie rzadziej niż 1 raz w roku,

b. zwołuje je przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady,

c. są prawomocne, jeśli bierze w nich udział co najmniej 50% + 1 członków Rady,

d. decyzje na posiedzeniu Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,

e. obradami Rady Wojewódzkiej kieruje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad.

4. W razie nieobecności Członka  RW w posiedzeniach uczestniczy Zastępca Członka Rady Wojewódzkiej z prawem do głosowania.

5. Na posiedzeniu Rady Wojewódzkiej powołuje się Komisję Uchwał i Wniosków, która sporządza protokół wraz z uchwałą i rejestrem wniosków,

6. W każdym posiedzeniu Rady Wojewódzkiej mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

§ 5.

1. Rada Wojewódzka jest organem stanowiącym, wykonawczym i konsultacyjnym Federacji na terenie województwa, którego zadaniem jest:

a. koordynowanie działalności organizacji członkowskich

b. udzielanie pomocy organizacjom członkowskim w ich działaniach statutowych;

c. reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Federacji wobec odpowiednich władz;

d. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnymi za opiekę zdrowotną i pomoc społeczną w sprawach wynikających z zakresu kompetencji Rady Wojewódzkiej oraz uprawnień ustawowych związków zawodowych;

e. koordynowanie społecznego nadzoru nad warunkami pracy w zakładach objętych działaniem organizacji członkowskich;

f. współpraca z Okręgową Inspekcją Pracy;

g. wypełnianie zadań Federacji na terenie województwa w zakresie:

- obrony interesów zawodowych i materialnych pracowników i ich

rodzin;

- obrony praw pracowniczych i przestrzegania przepisów prawa pracy

w zakładach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;

- kształtowania zbiorowych stosunków pracy i rozwiązywania sporów

zbiorowych w zakładach objętych działaniem organizacji

członkowskich;

- obrony praw i wolności związkowych.

2. Rada Wojewódzka ma obowiązek realizacji uchwał Rady Krajowej i jej Prezydium oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

3. Do obowiązków Rady Wojewódzkiej należy także składanie Prezydium Rady Krajowej:

a) rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej

b) rocznego sprawozdania statystycznego

c) rocznego sprawozdania finansowego i bilansu w terminie do dnia 28

lutego każdego roku;

d) planu pracy i budżetu Rady Wojewódzkiej na każdy rok w terminie

określonym przez Radę Krajową.

4. Sprawozdania i plany wymienione w ust.3 c,d  zatwierdza Prezydium Rady Krajowej.

§ 6.

1. W skład Prezydium Rady Wojewódzkiej wchodzą:

a) Przewodniczący Rady Wojewódzkiej;

b) Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej;

c) Członkowie Prezydium;

d) członek i zastępca członka Rady Krajowej;

e) Wojewódzki Koordynator SIP;

f) Pełnomocnicy Rad Branżowych.

2. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej wraz z członkami Prezydium kieruje bieżącą działalnością Rady Wojewódzkiej i podejmuje decyzje w okresie między posiedzeniami Rady. O podjętych decyzjach Przewodniczący informuje Radę Wojewódzką na najbliższym posiedzeniu.

3. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, proponując porządek obrad. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów w obecności 50% członków Prezydium.

4. O każdym posiedzeniu Prezydium, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej powiadamia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

5. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej i Członkowie Prezydium reprezentują Radę Wojewódzką wobec organów administracji rządowej i samorządowej, stosownie do zakresu kompetencji i upoważnień zatwierdzonych przez Radę Wojewódzką.

6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej może odwołać Rada Krajowa  lub Rada Wojewódzka na wniosek  Krajowej lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady Krajowej i Prezydium Rady Wojewódzkiej.

7. Członka lub zastępcę członka Rady Krajowej może odwołać Rada Wojewódzka na wniosek: Prezydium Rady Wojewódzkiej, Prezydium Rady Krajowej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, jeżeli za odwołaniem opowie się, co najmniej 50% + 1 członków Rady Wojewódzkiej .

8. Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej może być odwołany, jeżeli za odwołaniem opowie się co najmniej 2/3 składu Komisji.

9. Pełnomocnik Rady Branżowej może być odwołany, jeżeli za jego odwołaniem opowie się większość przedstawicieli danej branży z terenu województwa.

10. Za działalność na szkodę Federacji ZZPOZiPS odwołanie Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej może być poprzedzone   zawieszeniem w pełnieniu funkcji  przez Radę Wojewódzką.

11. W przypadku wszczęcia procedury odwołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada Wojewódzka podejmuje decyzję i przedkłada uchwałę wraz z protokołem wyników głosowania Radzie Krajowej.

12. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z ordynacją wyborczą i Statutem Federacji.

§ 7.

1. Zadaniem Prezydium Rady Wojewódzkiej jest:

a. koordynowanie działań członków Federacji na szczeblu województwa;

b. udzielanie pomocy w działaniach statutowych zrzeszonym członkom;

c. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w celu obrony praw pracowniczych;

d. reprezentowanie interesów Rady Wojewódzkiej wobec organów administracji rządowej i samorządowej;

e. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych pracowników w zakładach objętych działaniem organizacji członkowskich;

f. pomoc prawna organizacjom członkowskim przez działanie własne oraz współdziałanie z biurem Rady Krajowej;

g. podejmowanie interwencji i mediacji w sprawach konfliktowych między organizacjami związkowymi i pracodawcami;

h. nadzór nad realizacją uprawnień ustawowych organizacji członkowskich;

i. realizacja uchwał Rady Krajowej, Prezydium Rady Krajowej, Wojewódzkiej Konferencji, Rady Wojewódzkiej;

j. realizacja zaleceń Wojewódzkiej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

Gospodarka finansowa i dokumentacja Rady Wojewódzkiej.

1. Rada Wojewódzka posiada własny rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki na potrzeby Rady.

Środki te pochodzą ze składek opłacanych przez organizacje członkowskie

w wysokości określonej w § 35 ust. 1b zgodnie z § 35 ust.2 Statutu Federacji.

2. Rada Wojewódzka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego przez Radę Wojewódzką planu finansowego zatwierdzonego przez Prezydium Rady Krajowej. Dokumentacja finansowa Rady prowadzona jest przez księgowość Rady Krajowej.

3. Upoważnieni do dysponowania rachunkiem oraz odpowiedzialni za prawidłową realizację zatwierdzonego budżetu Rady Wojewódzkiej są łącznie:

Przewodniczący Rady i osoba wskazana uchwałą Prezydium Rady Wojewódzkiej.

4. Zwrot kosztów podróży służbowych odbywa się zgodnie z regulaminem wewnętrznym uchwalonym przez Prezydium Rady Krajowej.

5. Rada Wojewódzka prowadzi następującą dokumentację:

a. aktualny wykaz organizacji związkowych - członków Federacji na terenie województwa;

b. imienny skład członków Rady Wojewódzkiej na okres kadencji;

c. regulamin Rady Wojewódzkiej;

d. plan pracy Prezydium i sprawozdania z ich wykonania;

e. rejestr protokołów i uchwał z posiedzeń Prezydium i Rady Wojewódzkiej;

f. rejestr korespondencji prowadzonej z Radą Krajową i organizacjami członkowskimi;

g. plany i sprawozdania z wykonania budżetu;

h. inne wynikające z potrzeb Rady Wojewódzkiej.

§ 9.

1. Rada Wojewódzka używa pieczątki o treści:

Małopolska Rada Wojewódzka

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Ochrony Zdrowia

I Pomocy Społecznej

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76

NIP 679-25-49-554

2. Rada Wojewódzka posiada flagę Federacji ZZPOZiPS, którą używa stosownie do potrzeb.

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013 r. po uchwaleniu go przez Radę Krajową Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia  i Pomocy Społecznej.

Regulamin   zatwierdzony  Uchwałą  Rady   Krajowej   Nr 9/VIIIK/2013r    pkt  4

 

z   dnia 22  marca  2013 r.

 
Linki

 

Zachęcamy do odwiedzin:

 

Oficjalna Strona FZZPOZiPS

Strona OPZZ


www.rp.pl

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

KONTAKT

ul. Prądnicka 76
31-202, Kraków

Przewodnicząca:
służbowy tel. kom. 797-912-387,

V-ce Przewodniczący:
służbowy tel. kom. 500-257-731

tel. (12) 254-95-85

e-mail: rwfzzpozips.krakow@wp.pl